bac w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bac w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też Baccalauréat, baccalauréat, Bac + 2/3/4/5

post-bac [pɔstbak] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła bac w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bac w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bac w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bac w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bac Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bac Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文