bagages w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bagages w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cache-bagages, cache-bagage <pl cache-bagages> [kaʃbaɡaʒ] RZECZOW. m

porte-bagages, porte-bagage <pl porte-bagages> [pɔʀt(ə)baɡaʒ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bagages w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bagages w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bagages w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-bagages [pɔʀtbagaʒ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bagages w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bagages Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文