bail w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bail w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bail <pl baux> [baj, bo] RZECZOW. m

cession-bail <pl cessions-bails> [sesjɔ̃baj] RZECZOW. ż

crédit-bail <pl crédits-bails> [kʀedibaj] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bail w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bail w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bail w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła bail w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bail Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

preneur(-euse) m (ż) à bail
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文