balai w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła balai w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

balai-ballon [balɛbalɔ̃] RZECZOW. m

voiture-balai <pl voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] RZECZOW. ż

aspirateur-balai <pl aspirateurs-balais> [aspiʀatœʀbalɛ] RZECZOW. m

balai-brosse <pl balais-brosses> [balɛbʀɔs] RZECZOW. m

balai-éponge <pl balais-éponges> [balɛepɔ̃ʒ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła balai w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

balai w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła balai w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła balai w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

balai Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文