bande w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bande w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bande étalon INFOR
bande passante TEL, INFOR
Ace bandage ® Am

Zobacz też Bande dessinée

bande-annonce <pl bandes-annonces> [bɑ̃danɔ̃s] RZECZOW. ż

bande-son <pl bandes-son> [bɑ̃dsɔ̃] RZECZOW. m

plate-bande, platebande <pl plates-bandes, platesbandes> [platbɑ̃d] RZECZOW. ż (dans un jardin)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Ace bandage ® Am

Tłumaczenia dla hasła bande w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bande w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bande w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bande-vidéo <bandes-vidéo> [bɑ̃dvideo] RZECZOW. ż

bande-son <bandes-son> [bɑ̃dsɔ̃] RZECZOW. ż

bande-annonce <bandes-annonces> [bɑ̃danɔ̃s] RZECZOW. ż

platebande, plate-bande [platbɑ̃d] <plates-bandes> RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła bande w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bande Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bande Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文