bases w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bases w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. base fig:

morphine-base [mɔʀfinbɑz] RZECZOW. ż

base-jump [besdʒœ̃p] RZECZOW. m (activité)

base-ball, baseball [bɛzbol] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bases w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bases w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bases w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła bases w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
base ż
base ż
base ż
base ż
base ż

bases Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bases z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文