battants w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła battants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.battant (battante) [batɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.battant (battante) [batɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też porte

1. porte (entrée):

to sack Brit inf
open day Brit
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła battants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

battants w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła battants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła battants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

battants Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文