bel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też beau

I.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl] PRZYMIOT.

1. beau (esthétiquement):

ce n'est pas (bien) beau à voir inf!

2. beau (qualitativement):

VIII.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

beau fixe METEO
to be on a high inf
beau gosse inf
beau linge inf

IX.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

I.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl] PRZYMIOT.

1. beau (esthétiquement):

ce n'est pas (bien) beau à voir inf!

2. beau (qualitativement):

VIII.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

beau fixe METEO
to be on a high inf
beau gosse inf
beau linge inf

IX.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

Zobacz też vieux, pluie, fille, démener

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m (ż)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYSŁ.

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

3. fille (prostituée):

fille dated
fille de joie dated
fille à matelots dated
fille perdue dated
fille publique dated, fille des rues dated
fille à soldats dated
fille soumise dated

démener <se démener> [dem(ə)ne] CZASOW. zwrotny

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też beau, beau

beau (belle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet bel, x> [bo, bɛl] PRZYMIOT. antéposé

bel canto [bɛlkɑ̃to] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文