belles w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła belles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

belles-lettres [bɛllɛtʀ] RZECZOW. fpl

belle → beau

Zobacz też beau

I.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl] PRZYMIOT.

1. beau (esthétiquement):

ce n'est pas (bien) beau à voir inf!

2. beau (qualitativement):

VIII.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

beau fixe METEO
to be on a high inf
beau gosse inf
beau linge inf

IX.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

I.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl] PRZYMIOT.

1. beau (esthétiquement):

ce n'est pas (bien) beau à voir inf!

2. beau (qualitativement):

VIII.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

beau fixe METEO
to be on a high inf
beau gosse inf
beau linge inf

IX.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

Zobacz też vieux, pluie, fille, démener

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYMIOT.

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] RZECZOW. m (ż)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRZYSŁ.

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

3. fille (prostituée):

fille dated
fille de joie dated
fille à matelots dated
fille perdue dated
fille publique dated, fille des rues dated
fille à soldats dated
fille soumise dated

démener <se démener> [dem(ə)ne] CZASOW. zwrotny

beau-fils <pl beaux-fils> [bofis] RZECZOW. m

beau-papa <pl beaux-papas> [bopapa] RZECZOW. m

beau-parent <pl beaux-parents> [bopaʀɑ̃] RZECZOW. m

beau-frère <pl beaux-frères> [bofʀɛʀ] RZECZOW. m

beau-père <pl beaux-pères> [bopɛʀ] RZECZOW. m

belle-sœur <pl belles-sœurs> [bɛlsœʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła belles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

belles w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła belles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

beau (belle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet bel, x> [bo, bɛl] PRZYMIOT. antéposé

Zobacz też beau, beau

beau (belle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet bel, x> [bo, bɛl] PRZYMIOT. antéposé

beau-frère <beaux-frères> [bofʀɛʀ] RZECZOW. m

beau-père <beaux-pères> [bopɛʀ] RZECZOW. m

beau-fils <beaux-fils> [bofis] RZECZOW. m

belle-mère <belles-mères> [bɛlmɛʀ] RZECZOW. ż

belle-fille <belles-filles> [bɛlfij] RZECZOW. ż

belle-sœur <belles-sœurs> [bɛlsœʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła belles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

belles Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ça me fait une belle jambe! iron inf
(as) fine as the day is, ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文