bien-être w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bien-être w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła bien-être w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

contentedly [Brit kənˈtɛntɪdli, Am kənˈtɛn(t)ɪdli] PRZYSŁ.

contentment [Brit kənˈtɛntm(ə)nt, Am kənˈtɛntmənt] RZECZOW.

contented [Brit kənˈtɛntɪd, Am kənˈtɛn(t)əd] PRZYMIOT.

feel-good [Brit ˈfiːlɡʊd, Am ˈfilɡʊd] RZECZOW. pej

I.pastoral [Brit ˈpɑːst(ə)r(ə)l, Am ˈpæstərəl, pæsˈtɔrəl] RZECZOW.

II.pastoral [Brit ˈpɑːst(ə)r(ə)l, Am ˈpæstərəl, pæsˈtɔrəl] PRZYMIOT.

uncaring [Brit ʌnˈkɛːrɪŋ, Am ˌənˈkɛrɪŋ] PRZYMIOT.

prayer REL
prayer (hope) fig

bien-être w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bien-être w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m sans pl

progression [pʀɔgʀɛsjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bien-être w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

bien-être Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文