blessé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła blessé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

blessé (blessée) [blese] RZECZOW. m (ż)

il n'y a pas de blessés MILIT
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła blessé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

blessé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła blessé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.blessé(e) [blese] RZECZOW. m(ż) a. MILIT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła blessé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

blessé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文