blues w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła blues w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

blues <pl blues> [bluz] RZECZOW. m

baby-blues <pl baby-blues> [bebibluz] RZECZOW. m inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła blues w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

blues w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła blues w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła blues w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

blues Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文