boîte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła boîte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

boîte, boite [bwat] RZECZOW. ż

boîte à bachot inf ECOLE
crammer Brit inf
boîte à bachot inf ECOLE
tin Brit
boîte à gants MOTOR
post box Brit
boîte à musique MUS
boîte à musique MUS
boîte noire AVIAT
boîte à rythmes MUS

Zobacz też diable

1. diable:

diable MYTH, REL

ouvre-boîtes, ouvre-boite <pl ouvre-boîtes, ouvre-boites> [uvʀəbwat] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła boîte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

boîte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła boîte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ouvre-boîte <ouvre-boîtes> [uvʀəbwat] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła boîte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

boîte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

boite ż à poudre (de riz)

boîte z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文