bonheur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bonheur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. bonheur (moment heureux):

porte-bonheur <pl porte-bonheur, porte-bonheurs> [pɔʀt(ə)bɔnœʀ] RZECZOW. m

bonheur-du-jour <pl bonheurs-du-jour> [bɔnœʀdyʒuʀ] RZECZOW. m

bonheur national brut [bɔnœʀ nasjɔnal bʀyt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bonheur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bonheur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bonheur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-bonheur [pɔʀtbɔnœʀ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bonheur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bonheur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文