bord w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bord w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. bord (limite):

seaside attr
bord à bord

3. bord (dans un véhicule):

Zobacz też RAS

franc-bord <pl francs-bords> [fʀɑ̃bɔʀ] RZECZOW. m NAUT

I.hors-bord <pl hors-bord, hors-bords> [ˈɔʀbɔʀ] PRZYMIOT.

II.hors-bord <pl hors-bord, hors-bords> [ˈɔʀbɔʀ] RZECZOW. m

plat-bord <pl plats-bords> [plabɔʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bord w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
hors-bord m inv
hors-bord m inv
à bord
à bord
all aboard! NAUT
à bord de
à bord

bord w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bord w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hors-bord [´ɔʀbɔʀ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła bord w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
à bord
à bord
in-bord m inv
hors-bord m inv

bord Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文