bottes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bottes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.lèche-bottes, lèche-botte <pl lèche-bottes> [lɛʃbɔt] inf RZECZOW. mf

II.lèche-bottes, lèche-botte <pl lèche-bottes> [lɛʃbɔt] inf RZECZOW. m

Zobacz też plein, aiguille

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYMIOT.

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRZYSŁ.

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

Zobacz też botter

demi-botte <pl demi-bottes> [d(ə)mibɔt] RZECZOW. ż

tire-botte <pl tire-bottes> [tiʀbɔt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bottes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bottes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bottes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lèche-botte <lèche-bottes> [lɛʃbɔt] RZECZOW. mf inf

tire-botte <tire-bottes> [tiʀbɔt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bottes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bottes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文