bouche w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bouche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. bouche (organe de la parole):

Zobacz też vérité, sept, pain, fendre, EAU, cul-de-poule

1. vérité (gén):

sept <pl sept> [sɛt] PRZYMIOT. inv ZAIMEK RZECZOW. m

pain de sucre GASTR, GEOL
sugar loaf attr

EAU → Émirats

cul-de-poule <pl culs-de-poule ou culs-de-poules> [kydpul] RZECZOW. m (récipient)

I.bouché (bouchée) [buʃe] CZASOW. pp

bouché → boucher

II.bouché (bouchée) [buʃe] PRZYMIOT.

Zobacz też boucher2, boucher1

I.bouch|er1 (bouchère) [buʃe, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

bouche-à-bouche <pl bouche-à-bouche> [buʃabuʃ] RZECZOW. m

bouche-trou <pl bouche-trous> [buʃtʀu] RZECZOW. m

bouche-à-oreille <pl bouche-à-oreille> [buʃaɔʀɛj] RZECZOW. m

mise-en-bouche [mizãbuʃ] RZECZOW. ż

I.bouch|er1 (bouchère) [buʃe, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła bouche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bouche w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bouche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bouche-à-bouche [buʃabuʃ] RZECZOW. m sans pl

bouche-trou <bouche-trous> [buʃtʀu] RZECZOW. m

boucher (-ère) [buʃe, -ɛʀ] RZECZOW. m, f a. péj

Tłumaczenia dla hasła bouche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bouche Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文