bouchon w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bouchon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. bouchon (aux boules):

bouchon de carafe inf fig
bouchon de carafe inf fig
rock inf
petrol cap Brit
gas cap Am

bouchon lyonnais [buʃɔ ljɔnɛ] RZECZOW. m

tire-bouchon <pl tire-bouchons>, tirebouchon <pl tirebouchons> [tiʀbuʃɔ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bouchon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bouchon w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bouchon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tire-bouchon, tirebouchon [tiʀbuʃɔ̃] <tire-bouchons> RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bouchon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bouchon Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bouchon z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文