bouger w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bouger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.bouger [buʒe] CZASOW. przech. (tous contextes)

Zobacz też cul

I.cul [ky] PRZYMIOT. inv slang

1. cul slang ANAT (postérieur):

arse Brit vulg sl
ass Am slang
head over arse Brit vulg sl
head over ass Am slang
head over tit slang
my foot! inf
my arse! Brit vulg sl
my ass! Am slang
avoir qn au cul slang
to shift one's arse Brit vulg sl
to shift one's ass Am slang
to get one's arse into gear Brit vulg sl
to get one's ass into gear Am slang
to stuff it up one's arse Brit vulg sl
to stuff it up one's ass Am slang
you may as well talk to my arse for all I care Brit vulg sl
to be a lucky bastard slang
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bouger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

bouger w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bouger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła bouger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

bouger Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文