bouton w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bouton w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bouton-pression <pl boutons-pression> [butɔ̃pʀɛsjɔ̃] RZECZOW. m

bouton-poussoir <pl boutons-poussoirs> [butɔ̃puswaʀ] RZECZOW. m

bouton-d'or <pl boutons-d'or> [butɔ̃dɔʀ] RZECZOW. m BOT

presse-bouton <pl presse-bouton, presse-boutons> [pʀɛsbutɔ̃] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła bouton w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bouton w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bouton w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bouton-poussoir <boutons-poussoirs> [butɔ̃puswaʀ] RZECZOW. m

bouton-d'or <boutons-d'or> [butɔ̃dɔʀ] RZECZOW. m BOT

bouton-pression <boutons-pression> [butɔ̃pʀesjɔ̃] RZECZOW. m

presse-bouton [pʀɛsbutɔ̃] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła bouton w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bouton Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文