bras w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bras w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bras <pl bras> [bʀa] RZECZOW. m

1. bras ANAT:

5. bras ZOOL:

bras droit fig
bras de levier PHYS

Zobacz też tour, gros

1. tour (mouvement rotatif) (gén):

tour MEC

2. tour (mouvement autour de):

4. tour (déplacement bref):

tour pied)
I went into town Brit

6. tour (moment d'agir):

à qui le tour?
tour à tour la suite)

9. tour (manipulation habile):

tour de Babel REL, LING fig
tour de chant ART, MUS
tour de forage TECH
tour de garde MILIT
tour de guet MILIT
tour mort NAUT

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYMIOT. attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] RZECZOW. m (ż)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYSŁ.

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

appui-bras <pl appuis-bras> [apɥibʀa] RZECZOW. m

avant-bras <pl avant-bras> [avɑ̃bʀa] RZECZOW. m

bras-le-corps <à bras-le-corps> [abʀalkɔʀ] PRZYSŁ.

dessous-de-bras <pl dessous-de-bras> [d(ə)sudbʀɑ] RZECZOW. m

fier-à-bras <pl fiers-à-bras> [fjɛʀabʀa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bras w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bras w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bras w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

avant-bras <avant-bras> [avɑ̃bʀɑ] RZECZOW. m

fier-à-bras <fiers-à-bras> [fjɛʀabʀɑ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bras w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bras Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文