bric-à-brac w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bric-à-brac w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła bric-à-brac w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bric-a-brac [Brit ˈbrɪkəbrak, Am ˈbrɪkəˌbræk] RZECZOW.

flotsam [Brit ˈflɒts(ə)m, Am ˈflɑtsəm] RZECZOW. U

I.jumble [Brit ˈdʒʌmb(ə)l, Am ˈdʒəmbəl] RZECZOW.

bric-à-brac w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bric-à-brac w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła bric-à-brac w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lumber3 [ˈlʌmbəʳ, Am -bɚ] RZECZOW. no pl Am, Aus

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文