brosse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła brosse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

balai-brosse <pl balais-brosses> [balɛbʀɔs] RZECZOW. m

tapis-brosse <pl tapis-brosses> [tapibʀɔs] RZECZOW. m

II.brosser [bʀɔse] CZASOW. nieprzech. inf Belg ECOLE

Tłumaczenia dla hasła brosse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

brosse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła brosse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tapis-brosse <tapis-brosses> [tapibʀɔs] RZECZOW. m

balai-brosse <balais-brosses> [balɛbʀɔs] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła brosse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

brosse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

brosse ż à cils
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文