bulletin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bulletin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bulletin-réponse <pl bulletins-réponse> [byltɛ̃ʀepɔ̃s] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bulletin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bulletin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bulletin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bulletin-réponse <bulletins-réponses> [byltɛ̃ʀepɔ̃s] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bulletin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bulletin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

payslip Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文