c'en w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła c'en w francuski»angielski słowniku

1. en (lieu):

en-avant <pl en-avant> [ɑ̃navɑ̃] RZECZOW. m (au rugby)

croc-en-jambe <pl crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] RZECZOW. m

arc-en-ciel <pl arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] RZECZOW. m

baise-en-ville <pl baise-en-ville> [bɛzɑ̃vil] RZECZOW. m slang

va-t-en-guerre <pl va-t-en-guerre> [vatɑ̃ɡɛʀ] RZECZOW. m

mise-en-bouche [mizãbuʃ] RZECZOW. ż

monte-en-l'air <pl monte-en-l'air> [mɔ̃tɑ̃lɛʀ] RZECZOW. m inf

c'en w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła c'en w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

en-tête <en-têtes> [ɑ̃tɛt] RZECZOW. ż

va-t-en-guerre [vatɑ̃gɛʀ] RZECZOW. m inv

croc-en-jambe <crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] RZECZOW. m

boute-en-train [butɑ̃tʀɛ̃] RZECZOW. m inv

arc-en-ciel <arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła c'en w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

c'en Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

c'en Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła c'en w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

c'en z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła c'en w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文