céder w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła céder w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. céder (laisser):

to give up (à qn to sb)
to yield (à qn to sb)
to make over (à to)
to give way (à to)
to give way (à to)

Tłumaczenia dla hasła céder w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
céder (to à)
céder (to à)
céder (to à)
céder (to à)

céder w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła céder w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła céder w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

céder Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文