côtés w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła côtés w francuski»angielski słowniku

2. côté (partie latérale):

4. côté (aspect):

2. côté (en ce qui concerne):

VII.de tous (les) côtés PRZYSŁ. (partout)

Côtes-d'Armor [kotdaʀmɔʀ] fpl (département)

Zobacz też coter

8. cote:

local rates pl Am

à-côté <pl à-côtés> [akote] RZECZOW. m

sous-coter [sukɔte] CZASOW. przech.

bas-côté <pl bas-côtés> [bɑkote] RZECZOW. m

garde-côte <pl garde-côtes> [ɡaʀdəkot] RZECZOW. m (bateau)

côtés w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła côtés w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

garde-côte <garde-côtes> [gaʀdəkot] RZECZOW. m

bas-côté <bas-côtés> [bɑkote] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła côtés w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

côtés Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

côtés z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła côtés w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文