cache w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cache w francuski»angielski słowniku

Zobacz też cacher

cache-cache, cachecache <pl cache-cache, cachecaches> [kaʃkaʃ] RZECZOW. m

cache-bagages, cache-bagage <pl cache-bagages> [kaʃbaɡaʒ] RZECZOW. m

cache-radiateur <pl cache-radiateur, cache-radiateurs> [kaʃʀadjatœʀ] RZECZOW. m

cache-poussière <pl cache-poussière, cache-poussières> [kaʃpusjɛʀ] RZECZOW. m

cache-pot <pl cache-pot, cache-pots> [kaʃpo] RZECZOW. m

cache-entrée <pl cache-entrée, cache-entrées> [kaʃɑ̃tʀe] RZECZOW. m

cache-nez <pl cache-nez> [kaʃne] RZECZOW. m

cache w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cache w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cache-cache [kaʃkaʃ] RZECZOW. m inv

cache-col [kaʃkɔl] RZECZOW. m inv

cache-prise <cache-prise(s)> [kaʃpʀiz] RZECZOW. m

cache-pot <cache-pots> [kaʃpo] RZECZOW. m

cache-sexe <cache-sexe(s)> [kaʃsɛks] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła cache w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cache Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文