cadeaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cadeaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cadeau <pl cadeaux> [kado] RZECZOW. m

chèque-cadeau <pl chèques-cadeaux> [ʃɛkkado] RZECZOW. m

paquet-cadeau <pl paquets-cadeaux> [pakɛkado] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła cadeaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cadeaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cadeaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cadeaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cadeaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

dog eat dog prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文