café w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła café w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.café [kafe] PRZYMIOT. inv (couleur)

pousse-café <pl pousse-café, pousse-cafés> [puskafe] RZECZOW. m

café-bar <pl cafés-bar> [kafebaʀ] RZECZOW. m

café-restaurant <pl cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m

café-tabac <pl cafés-tabac> [kafetaba] RZECZOW. m

café-théâtre <pl cafés-théâtres> [kafeteɑtʀ] RZECZOW. m

café-concert <pl cafés-concerts> [kafekɔ̃sɛʀ] RZECZOW. m

pause-café <pl pauses-café> [pozkafe] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła café w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

café w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła café w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

café-tabac <cafés-tabacs> [kafetaba] RZECZOW. m:

café-concert <cafés-concerts> [kafekɔ̃sɛʀ] RZECZOW. m:

café-théâtre <cafés-théâtres> [kafeteɑtʀ] RZECZOW. m:

pause-café <pauses-café> [pozkafe] RZECZOW. ż inf

café-restaurant <cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] RZECZOW. m:

Tłumaczenia dla hasła café w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

café Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cuiller à café, cuiller à thé Québec
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文