cale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

calé (calée) [kale] PRZYMIOT. inf

cale-pied <pl cale-pieds> [kalpje] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła cale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cale2 [kal] RZECZOW. ż (coin)

calé(e) [kale] PRZYMIOT. inf (fort)

cale-pied <cale-pieds> [kalpje] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła cale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

être à fond de cale inf
être à fond de cale inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文