canne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła canne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

canne-béquille <pl cannes-béquilles> [kanbekij] RZECZOW. ż

canne-épée <pl cannes-épées> [kanepe] RZECZOW. ż

poussette-canne <pl poussettes-cannes> [pusɛtkan] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła canne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

canne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła canne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła canne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

canne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

canne ż à sucre
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文