canon w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła canon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.canon [kanɔ̃] PRZYMIOT. m inv

canon à corbeaux FARM
canon à électrons PHYS
canon à neige SPORT
bush Brit

cañon, canyon [kanjɔ̃, kanjɔn] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła canon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

canon w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła canon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła canon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

canon Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

canon m à eau
canon meau)
chair ż à canon
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文