capitales w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła capitales w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.capit|al (capitale) <mpl capitaux> [kapital, o] PRZYMIOT.

V.capit|al (capitale) <mpl capitaux> [kapital, o]

capital risqueur <pl capital risqueurs>, capital-risqueur <pl capital-risqueurs> [kapitalʀiskœʀ] RZECZOW. m

capital-risque <pl capital-risque> [kapitalʀisk] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła capitales w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

capitales w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła capitales w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła capitales w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

capitales Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文