capitaux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła capitaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.capit|al (capitale) <mpl capitaux> [kapital, o] PRZYMIOT.

V.capit|al (capitale) <mpl capitaux> [kapital, o]

capital risqueur <pl capital risqueurs>, capital-risqueur <pl capital-risqueurs> [kapitalʀiskœʀ] RZECZOW. m

capital-risque <pl capital-risque> [kapitalʀisk] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła capitaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

capitaux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła capitaux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

capital <-aux> [kapital, o] RZECZOW. m

capital(e) <-aux> [kapital, o] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła capitaux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

capitaux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文