car w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła car w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

car2 [kaʀ] RZECZOW. m (véhicule)

camping-car <pl camping-cars> [kɑ̃piŋkaʀ] RZECZOW. m criticized

stock-car <pl stock-cars> [stɔkkaʀ] RZECZOW. m

car-ferr|y <pl car-ferries>, carferry <pl carferrys> [kaʀfɛʀi] RZECZOW. m criticized

side-car <pl side-cars>, sidecar <pl sidecars> [sidkaʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła car w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

car w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła car w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła car w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

car Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文