carte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła carte w francuski»angielski słowniku

carte d'accès à bord AVIAT
carte PCI INFOR
carte SCSI INFOR
carte SIM TEL
carte verte ® MOTOR
green card Brit
carte verte ® MOTOR
carte vidéo INFOR
carte vitale INFOR

Zobacz też Carte d'identité

carte-modem <pl cartes-modem> [kaʀtmɔdɛm] RZECZOW. ż

carte-mère <pl cartes-mères> [kaʀtmɛʀ] RZECZOW. ż

carte-lettre <pl cartes-lettres> [kaʀtəlɛtʀ] RZECZOW. ż

carte-fille <pl cartes-filles> [kaʀtfij] RZECZOW. ż

carte-réponse <pl cartes-réponses> [kaʀtʀepɔ̃s] RZECZOW. ż

carte-son <pl cartes-son> [kaʀtsɔ̃] RZECZOW. ż

mandat-carte <pl mandats-cartes> [mɑ̃dakaʀt] RZECZOW. m

porte-cartes, porte-carte <pl porte-cartes> [pɔʀt(ə)kaʀt] RZECZOW. m

carte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła carte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

carte-vue <cartes-vues> [kaʀtvy] RZECZOW. ż Belg (carte représentant une vue)

carte-réponse <cartes-réponses> [kaʀtʀepɔ̃s] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła carte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

carte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

carte Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文