cas w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cas w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cas <pl cas> [kɑ] RZECZOW. m

1. cas (circonstance):

dans ou en ce cas(-là)

II.en tout cas,en tous les cas PRZYSŁ.

en-cas, encas [ɑ̃kɑ] RZECZOW. m <pl en-cas>

avec ça qu'il ne l'a pas pris slang! iron
rien que ça! iron
is that all! iron
oh, carry on, don't mind me! Brit iron
ça va ou roule inf? (la vie)

1. CA FIN written abbr → chiffre d'affaires

2. CA ELEC written abbr → courant alternatif

Tłumaczenia dla hasła cas w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cas w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cas w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cela

Tłumaczenia dla hasła cas w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cas Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cas Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

cas z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文