casser w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła casser w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. casser (briser):

casser la figure inf ou la gueule slang à qn
to beat sb up inf

3. casser (se blesser):

to fall over Brit
to come a cropper Brit inf
to have a scrap inf
se casser la tête inf ou le cul slang à faire qc
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
casser les pieds inf ou les couilles vulg sl à qn
to bug sb inf
il nous les casse vulg sl
to nosh Brit inf
to chock Am inf

Zobacz też sucre, omelette

rock

omelette [ɔmlɛt] RZECZOW. ż GASTR

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to come a cropper Brit inf

Tłumaczenia dla hasła casser w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

casser w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła casser w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła casser w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

casser Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文