celle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła celle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też celui

celui [səlɥi], celle [sɛl] <mpl ceux [sø] fpl celles [sɛl] > ZAIMEK dém Voir aussi celui-ci, et celui-là.

1. celui (devant un complément introduit par de):

2. celui (devant une proposition relative):

Zobacz też celui-ci

celui-ci [səlɥisi], celle-ci [sɛlsi] <mpl ceux-ci [søsi] pl celles-ci [sɛlsi] > ZAIMEK dém

Zobacz też celui-là

celui-là [səlɥila], celle-là [sɛlla] <mpl ceux-là[søla] fpl celles-là[sɛlla] > ZAIMEK dém Pour les sens 1, 3 et 4 voir aussi celui-ci.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
she's a real pain! inf

Tłumaczenia dla hasła celle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

celle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła celle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

celle <s> [sɛl] celui ZAIMEK dém

Zobacz też celle-là

Zobacz też celle-ci

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła celle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

celle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文