cent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cent1 [sɑ̃] PRZYMIOT. (gén)

III.cent1 [sɑ̃] RZECZOW. m (quantité)

Zobacz też raison, occasion, mètre, fois

1. raison (motif):

il y a une raison à cela

3. raison (rationalité):

occasion [ɔkazjɔ̃] RZECZOW. ż

1. occasion:

I.fois <pl fois> [fwa] RZECZOW. ż

1. fois (avec numéral):

2. fois (avec ordinal):

quatre-cent-vingt-et-un <pl quatre-cent-vingt-et-un> [katsɑ̃vɛ̃teœ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła cent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRZYMIOT.

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] RZECZOW. m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be bored rigid Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文