centre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła centre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

7. centre (passe du ballon):

centre de presse PRESSE

Zobacz też Centre d'information et de documentation jeunesse

avant-centre <pl avants-centres> [avɑ̃sɑ̃tʀ] RZECZOW. m

centre-ville <pl centres-villes ou centre-villes> [sɑ̃tʀəvil] RZECZOW. m

demi-centre [d(ə)misɑ̃tʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła centre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

centre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła centre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. centre (milieu, organisme):

centre Brit

centre-avant <centres-avants> [sɑ̃tʀavɑ̃] RZECZOW. m Belg (avant-centre)

avant-centre <avants-centres> [avɑ̃sɑ̃tʀ] RZECZOW. m

centre(-)ville <centres-villes> [sɑ̃tʀəvil] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła centre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

centre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

centre Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

centre z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文