centre-ville w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła centre-ville w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła centre-ville w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

midtown [Brit ˈmɪdtaʊn, Am ˈmɪdˌtaʊn] RZECZOW. Am

centrally [Brit ˈsɛntrəli, Am ˈsɛntrəli] PRZYSŁ.

II.ban <part prés banning; prét, part passé banned> [Brit ban, Am bæn] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

centre-ville w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła centre-ville w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. run (move fast using feet):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła centre-ville w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文