ces w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ces w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też CE

1. CE ECOLE abbr → cours élémentaire première année

2. CE COM abbr → comité d'entreprise

3. CE POL abbr → Conseil de l'Europe

4. CE (dans l'UE) abbr → Commission européenne

5. CE (dans l'UE) abbr → Communauté européenne

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ces w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ces w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ces w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cette

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ces w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ces Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文