chères w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chères w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cher (chère) [ʃɛʀ] PRZYMIOT.

II.cher (chère) [ʃɛʀ] RZECZOW. m (ż)

III.cher (chère) [ʃɛʀ] PRZYSŁ.

1. cher (en argent):

cher (chère) lit
coûter cher en qc lit, fig

Zobacz też cher

I.cher (chère) [ʃɛʀ] PRZYMIOT.

II.cher (chère) [ʃɛʀ] RZECZOW. m (ż)

III.cher (chère) [ʃɛʀ] PRZYSŁ.

1. cher (en argent):

cher (chère) lit
coûter cher en qc lit, fig

Cher [ʃɛʀ] m (département)

Loir-et-Cher [lwaʀeʃɛʀ] m (département)

Tłumaczenia dla hasła chères w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chères w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chères w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cher (chère) [ʃɛʀ] PRZYMIOT.

II.cher (chère) [ʃɛʀ] RZECZOW. m, f appellatif

III.cher (chère) [ʃɛʀ] PRZYSŁ.

chère [ʃɛʀ] RZECZOW. ż soutenu

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chères w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chères Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文