chaîne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chaîne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chaîne, chaine [ʃɛn] Chaînes de télévision RZECZOW. ż

III.chaîne, chaine [ʃɛn] Chaînes de télévision

Zobacz też Chaînes de télévision

chaîner, chainer [ʃɛne] CZASOW. przech. CZASOW. nieprzech. MOTOR

Tłumaczenia dla hasła chaîne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

chaîne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chaîne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chaîne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chaîne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

chaîne z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文