chacune w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chacune w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chacun (chacune) [ʃakœ̃, yn] ZAIMEK indéf

1. chacun (chaque élément):

2. chacun (tout le monde):

Tłumaczenia dla hasła chacune w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
chacun/-e m/ż
chacun/-e m/ż
to go Dutch inf

chacune w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chacune w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chacun(e) [ʃakœ̃, ʃakyn] ZAIMEK

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chacune w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chacune Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文