chambre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chambre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. chambre (pour dormir):

Zwroty:

chambre à bulles NUCL

Tłumaczenia dla hasła chambre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chambre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chambre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

robe de chambre [ʀɔb də ʃɑ̃bʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła chambre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chambre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

chambre z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文