changer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła changer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. changer (modifier):

II.changer de CZASOW. przech. obj.indir.

1. changer (quitter):

changer de main lit, fig

Zobacz też idée, épaule, disque, chemise

1. idée (inspiration, projet):

2. idée:

5. disque INFOR:

disque dur INFOR
disque souple INFOR
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
changer de braquet lit, fig
to muck out Brit

Tłumaczenia dla hasła changer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

changer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła changer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła changer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
iron for a change

changer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文