chanteur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chanteur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.chant|eur (chanteuse) [ʃɑ̃tœʀ, øz] PRZYMIOT.

II.chant|eur (chanteuse) [ʃɑ̃tœʀ, øz] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też maître

I.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs] PRZYMIOT.

1. maître (en contrôle):

II.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs] RZECZOW. m (ż)

1. maître (dirigeant):

être (le) seul maître à bord lit, fig

VI.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs]

senior lecturer Brit

VII.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs]

maître-chanteur, maitre-chanteur <pl maîtres-chanteurs, maitres-chanteurs> [mɛtʀəʃɑ̃tœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chanteur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chanteur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chanteur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła chanteur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chanteur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

chanteur(-euse) m (ż) pop
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文